Det er vanskelig å komme unna å ha en produktvideo dersom man virkelig vil legge trykk på kjennskap og salg av eget produkt eller tjeneste. Forskning viser at hele 76% av bedrifter mener at videomarkedsføring øker deres salg, mens 81% av bedriftene allerede benytter video i sin markedsføring.

Din bedrift vil kunne styrke sin konkurranseposisjon i markedet betraktelig på flere måter med en egen produktvideo. Den vil kunne bidra til kjennskap til og kunnskap om ditt produkt, hente frem sentrale produktfordeler og salgspunkt, og skape en tydelig og helhetlig opplevelse som fører til økt salg.

Grafisk Senter har høy kompetanse med formålsrettet filmproduksjon og reklame, og vet hvordan du kan bli mer synlig, øke kjennskap til produktet og spille på dets styrker, og til slutt fungere salgsutløsende.